കൊല്ലത്ത് ഏഴുവയസുകാരനെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ച് പിതാവിന്‍റെ അനുജന്‍

കൊല്ലത്ത് ഏഴുവയസുകാരനെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ച് പിതാവിന്‍റെ അനുജന്‍