เปิดแล้วเดินทางเข้าภูเก็ต มีเงื่อนไข 7 ข้อ ต้องฉีด และตรวจมาก่อน

เปิดเกาะแล้ว "ภูเก็ต" พร้อมรับนักท่องเที่ยว และประชาชน ย้ำการเข้ายังมีเงื่อนไข แม้จังหวัดผ่อนคลายให้เข้าพื้นที่ก็ตาม ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 7 ข้อคือ ต้องฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจเป็นหลัก