Bratislavské letisko je na niekoľko mesiacov parkoviskom pre desiatky lietadiel