El comisari Manuel Quintela asegura que només hi havia 7.800 agents en actiu