Bezpečnostná výskumníčka: Aj napriek hoaxom a konšpiráciám rastie na Slovensku podpora NATO

Čo je to index zraniteľnosti štátu? Ako sme dopadli, keď sa porovnávala naša zraniteľnosť s vybranými krajinami bývalého východného bloku? Čo si môžeme predstaviť pod pojmom "rastúci vplyv" Ruska a Číny? V čom si môžeme zobrať príklad od Čechov? A akú súvislosť má dôvera v inštitúcie či správna komunikácia štátnej správy a samosprávy s našou odolnosťou voči bezpečnostným a vojenským hrozbám? Na tieto a mnohé ďalšie otázky Juraja Rizmana odpovedala v relácii Bezpečne SK výskumná pracovníčka organizácie Globsec Katarína Klingová.