כנס החברה של המחר

כנס גלובס ותנובה, שנערך השבוע, עסק בקידום חוסן קהילתי וגיוון תעסוקתי תוך התמקדות בתעסוקה בפריפריה, תעסוקה מגוונת וקידום הכשרות כאמצעי ליצירת מוביליות חברתית