لایو پرسش و پاسخ - ۷ دسامبر - در رابطه با برنامه ۳۵۰ هزار دلاری کبک توضیح دهید.

در این ویدیو مرتضی هماپور مشاور قانونی مهاجرت کانادا در رابطه با برنامه 350 هزار دلاری کبک توضیح می دهد