Αναχώρηση βουλευτών από το ξενοδοχείο

Αναχώρηση βουλευτών από το ξενοδοχείο