Përjetimet e luftës në objektivin e fotoreporterit Ridvana Slivova

Përjetimet e luftës në objektivin e fotoreporterit Ridvana Slivova - Familjen dhe aparatin e ruaja si sytë