Erik Zachrisson om utdelningen av Stefan Liv Memorial Trophy

Sico:s Erik Zachrisson förklarar varför Stefan Liv Memorial Trophy 2020 går till vårdförbundet.