Zoektocht naar de beste grondbewerking

In het kader van het project Waterwijs Boeren werden er in het Gelderse Hengelo diverse grondbewerkings-machines gedemonstreerd. De middag was speciaal georganiseerd voor boeren en loonwerkers uit drie waterwingebieden.