NCZI: Došlo k úniku dát z aplikácie ezdravie o pacientoch s Covid-19