ഇനി വേണേല്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കും ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ജി.23 നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചേരാം

ഇനി വേണേല്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കും ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ജി.23 നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചേരാം