V čom Šufliarsky zavádza o správach s Kočnerom?

Denník SME sa pozrel na dosiaľ nezverejnenú komunikáciu prokurátora Petra Šufliarskeho s Marianom Kočnerom, ktorá prebehla v rokoch 2016 a 2017. Doteraz nebolo známe, o čom všetkom si dvojica písala, k správam sa redakcia dostala vďaka databáze v tzv. Kočnerovej knižnici. Vyplýva z nich, že Šufliarsky pri opise komunikácie zavádzal. Pre komunikáciu s Kočnerom, respektíve jeho volavkou Alenou Zuzsovou, na prokuratúre skončili bývalí námestníci Ladislav Tichý a René Vanek. Tu je stanovisko, ktoré pre SME poskytol Peter Šufliarsky, s tým, že bude zverejnené celé. – „Môj ,vzťah‘ s Marianom Kočnerom a obsah vzájomnej telefonickej komunikácie boli opakovane preverené orgánmi činnými v rôznych trestných konaniach; rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní potvrdili pravdivosť mnou uvádzaných (aj medializovaných) skutočností a navyše konštatovali, že komunikácia a ,vzťah‘ s touto osobou nemali protiprávny charakter (napr. medializované rozhodnutie vyšetrovateľa PZ z júla 2019). V týchto trestných konaniach som sa vyjadroval k vzájomnej telefonickej komunikácii, s ktorou disponujú orgány činné v trestnom konaní a ktorú je možné objektívne považovať za autentickú (komunikácia, s ktorou majú údajne disponovať iné subjekty, bola získaná trestnou činnosťou a nemusí spĺňať podmienky autenticity – tento záver konštatovali orgány činné v trestnom konaní v jednej z trestných vecí, v ktorej som poškodený). V čase stretnutí a telefonickej komunikácie nebol Marian Kočner trestne stíhaný za žiadnu trestnú činnosť (prvýkrát mu bolo vznesené obvinenie až 8. augusta 2017).“ – „Moju osobnostnú a profesijnú integritu vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi dokazuje 11 trestných vecí, v ktorých som bol činný ako námestník generálneho prokurátora SR a v ktorých som v súlade so zákonom rozhodol v jeho neprospech (alebo v neprospech jemu spriaznených osôb). Išlo aj o trestnú vec „Donovaly“(moje rozhodnutie z 28. marca 2018 v neprospech dvoch spriaznených osôb) a trestnú vec „zmenky“ (v tejto veci som s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry koordinoval zisťovanie skutočností dokazujúcich existenciu väzobných dôvodov tejto osoby).“ – „Nikdy som nebol dôverníkom tejto osoby a nekonal v jej prospech. Takto vnímam svoj ,vzťah‘ k Marianovi Kočnerovi aj v súčasnosti. – „K trestnej veci, v ktorej mám postavenie poškodeného (príprava mojej vraždy) sa nebudem vyjadrovať, aby som nezmaril zistenie a usvedčenie všetkých osôb, ktoré mali na tomto skutku participovať.“ – „Môj ,vzťah‘ s Marianom Kočnerom bol predmetom úradného rozhovoru s pánom generálnym prokurátorom, ktorý sa uskutočnil v januári 2021. O obsahu a výsledku rozhovoru, ktorý mal interný charakter, nie som oprávnený poskytnúť žiadne informácie.“ – „V súčasnosti som prokurátorom oddelenia legislatívy a ústavného práva netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR. Funkciu prokurátora som vykonával vždy profesionálne a zákonne. Agenda legislatívy a ochrana ľudských práv je v súčasnosti veľmi aktuálna a pre mňa nová profesionálna motivácia a výzva.“