สุรินทร์เจอภัยหนาว ชาวบ้านเก็บฟืนมาจุดผิงไฟ สุมไฟตามคอกวัวกลัวจะปอดบวม

ชาวบ้านหนองมะแซว รวบรวมกองฟืนมาจุดผิงไฟเพื่อคลายความหนาว หลังอุณหภูมิในพื้นที่ลดต่ำลงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ขณะที่ ต้องก่อไฟเพื่อให้โคและกระบือที่อยู่ในคอกได้ความอบอุ่น ป้องกันเป็นปอดบวม