Kelmendi: Institucionet kanë bërë shumë pak për prodhuesit

Kelmendi: Institucionet kanë bërë shumë pak për prodhuesit