Elton John steps out onto Pyramid stage at Glastonbury 2023

Elton John steps out onto Pyramid stage at Glastonbury 2023 Source: BBC