“ธรรมนัส” แถลงลาออก รมช.เกษตรฯ ขอกลับไปเป็น ส.ส. ยึดประโยชน์ชาติ

“ธรรมนัส พรหมเผ่า” แถลงลาออกจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขอกลับไปเป็น ส.ส.พะเยา ยึดผลประโยชน์ชาติและประชาชน