Bức thư kêu gọi không thả bóng bay trong lễ khai giảng