Për herë të parë në hierarkinë e FSK-së një grua, presidentja Osmani e gradon Irfete Spahiun Gjeneralmajore dhe Inspektore Gjenerale