Peter Alfonso mostró la llegada de Filipa a la casa