Bratislavské rožky sú maturitnou otázkou. Prešli by ste?

Bratislavské rožky nám chodili po rozume už dávno. Ten pravý moment na nakrútenie dielu o tejto téme nastal, keď nás pani Eva Bolemant z občianskeho združenia, ktoré má rovnaký názov ako táto maškrta, poslala za majstrom Vojtechom Szemesom, ktorý je považovaný za novodobého krstného otca Bratislavských rožkov. O histórii tejto prešporskej delikatesy vie všetko, čo sa zachovalo v archívoch a veľa toho vie aj od svojho otca, tiež pekára. On má nemalú zásluhu na tom, že Bratislavské rožky, po rokoch komunizmu, kedy sa na ne skoro zabudlo, prežívajú svoju renesanciu a sú chránené certifikátom Európskej únie ako "Zaručene tradičná špecialita". Pán Szemes sa tiež pričinil o to, že príprava Bratislavských rožkov je maturitnou otázkou na Strednom odbornom učilišti potravinárskom na Farského ulici v bratislavskej Petržalke. Keď sa bude postup výroby rožkov učiť a poznať aj najmladšia generácia pekárov, nestane sa viac, že sa na ne zabudne.