കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന് വധശിക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ നല്‍കാം; പാകിസ്താന്‍ പാര്‍ലമെന്റ്

കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന് വധശിക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ നല്‍കാം; പാകിസ്താന്‍ പാര്‍ലമെന്റ്