Prekinuta putna komunikacija i prema Sviću, na terenu bager i policija