Cầu thủ Yemen bình thản đá bóng dù tên lửa bay ầm ầm trên đầu