November 1989 Dionýz Hochel: Sme šťastná generácia, iní študenti nedopadli tak dobre ako my