ผู้พิการเข้ารับวัคซีน ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กว่า 4,000 คน

บรรยากาศคนพิการ ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรโควตาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อฉีดให้คนพิการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาในการให้บริการแก่คนพิการ กว่า 4,000 คน ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ