Boakye Agyarko narrates events that led to his sack, cites Bawumia, Gabby, Atta Akyea, Addison, others

Boakye Agyarko narrates events that led to his sack, cites Bawumia, Gabby, Atta Akyea, Addison, others