ฤทธิ์พายุ "เตี้ยนหมู่" ถล่มอีสาน! น้ำซัดคอสะพานทางรถไฟขาด

พายุ "เตี้ยนหมู่" ถล่มอีสาน! น้ำซัดคอสะพานทางรถไฟขาด หลายพื้นที่อ่วม