Otázky a odpovede o disciplinárke voči Jankovskej

Voči sudkyni Monike Jankovskej sa začalo disciplinárne konanie. Návrh podal minister spravodlivosti Gábor Gál. Na neverejnom zasadnutí tento týždeň jej disciplinárny senát už pozastavil do doby ukončenia disciplinárneho konania výkon funkcie sudkyne. Gál svoj návrh na disciplinárny trest zdôvodnil tým, že Jankovská v marci 2018 klamala, že nebola v chorvátskej vile právnika Radomíra Bžána. Pre Jankovskú znamená pozastavenie výkonu funkcie to, že nemôže nateraz súdiť a napríklad ani zdržiavať sa v budove súdu. Bude dostávať tridsať percent platu. S dekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduardom Burdom sme sa rozprávali o tom, ako celé disciplinárne konanie prebieha, kto v ňom rozhoduje a ako sa hlasuje. Či bude na zasadnutí prítomný aj Gábor Gál ako navrhovateľ a či musí prísť Monika Jankovská. Tiež sme sa ho pýtali, či sa disciplinárne konanie vylučuje s trestným konaním. Či je zasadnutie verejné. Či klamstvo môže byť dôvodom na stratu funkcie sudcu a aký najvyšší trest možno v disciplinárke udeliť. Rozprávali sme sa aj o zabezpečení dôkazov. A keďže denník SME poskytol Gálovi nahrávku rozhovoru s Jankovskou, opýtali sme sa, či je možné, že na disciplinárne zasadnutie bude k tomuto dôkazu predvolaný i niekto z redakcie. Zaujímalo nás i to, či po potrestaní stratou funkcie sudcu bude môcť Jankovská vykonávať iné právnické povolanie.