Psychoterapeuti Heretikovci: Korene narcizmu sú väčšinou v ranom detstve

"Korene narcizmu sa často hľadajú v zážitkoch z raného detstva, v ktorom ľudia trpiaci touto poruchou nemali dostatočne naplnené základné potreby, akými sú láska, bezpečie či istota. Prostredníctvom našej knihy chceme odkliať daný pojem, keďže nejde o žiadnu nadávku alebo nálepku. Narcizmus je niečo, čo sa týka každého človeka," hovorí psychológ Anton Heretik, ktorý spolu s manželkou, psychiatričkou Andreou Marsalovou Heretikovou, napísal knihu o narcizme. "Držíme sa zásady, že pokiaľ sme niekoho psychologicky alebo psychiatricky nevyšetrili, nevyjadrujeme sa ku konkrétnej diagnóze. Rovnako platí, že po prípadnom vyšetrení sme viazaní mlčanlivosťou. Hubris syndrom je špeciálny výraz popisujúci situáciu, keď u ľudí, ktorí získali veľkú moc v politike, pozorujeme narcistické črty. Sú nimi napríklad arogancia, zvýšené sebavedomie, alebo pocit omnipotencie. Otázkou zostáva, či je táto porucha spojená výhradne s dobou výkonu funkcie, alebo naopak pretrváva aj po odchode z politiky," dodáva Anton Heretik na otázku, či je v politike viac narcisov ako v bežnej populácii. "Patologický narcizmus by mal, okrem iného, spĺňať kritériá poruchy osobnosti. Ide o stav, v ktorom sa nám ťažko žije samým so sebou, prípadne máme problém pri spolužití s druhými. V prípade, ak nám to začne spôsobovať komplikácie vo vzťahoch, môže ísť o patologický narcizmus a vyžaduje sa psychoterapeutická intervencia," dodáva psychiatrička Andrea Marsalová Heretiková. Ako zistiť, či máme problém s patologickým narcizmom? Dá sa liečiť? A je medzi politikmi viac narcisov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s psychológom Antonom Heretikom a psychiatričkou Andreou Marsalovou Heretikovou, ktorí napísali knihu o narcizme.