การใส่จุลินทรีย์ในนาข้าว

การใส่จุลินทรีย์ EM ในนาข้าวช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว และป้องกันโรคระบาดที่เกิดกับต้นข้าว จุลินทรีย์จะเข้าไปช่วย