Brede coalitie vraagt 15 miljard voor stikstofreductie

LTO Nederland heeft met VNO-NCW, MKB Nederland, Bouwend Nederland, Stichting Natuur & Milieu en Natuurmonumenten een akkoord gesloten om stikstof versneld te reduceren. 40 procent reductie in 2030.