მაიმუნი

მაიმუნი ადამიანის გალიაში შეთრევას ცდილობს