Рани, болести, дупки в кожата – как отглеждат норки в България

Рани, болести, дупки в кожата – как отглеждат норки в България