മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ പരാമര്‍ശം ന്യായീകരിച്ച് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ പരാമര്‍ശം ന്യായീകരിച്ച് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്