تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات اصفهان و یزد

روز دوشنبه ۱۰ بهمن، بازنشستگان مخابرات استان اصفهان و یزد در اعتراض به مشکلات معیشتی و مطالبات معوقه در مقابل اداره‌های مرکزی مخابرات دست به تجمع زدند. اعتراض این بازنشستگان به مطالبات قانونی و مصوب شده‌ای است که سال‌هاست مسکوت مانده و شرکت مخابرات از پرداخت آنها سرباز می‌زند. آنها در تشریح مطالبات خود می گویند: سال ۸۹ مصوب شده بود که مطالبات رفاهی و اعیاد و مناسبت‌ها و همچنین کمک هزینه مقاطع تحصیلی فرزندان دانش‌آموز همچون کارکنان شاغل پرداخت شود. تعویق بیست ماهه در پرداخت مطالبات از بیمه تکمیلی نیز از دیگر مشکلاتی است که این گروه از بازنشستگان به آن معترض هستند.