กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยจัด “โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา