Majstri bábkari dávali do hier aj dedinské klebety

Juraj Hamar sa učil ľudovému bábkoherectvu od Antona Anderleho. Jeho maňuškové predstavenie rozveselí deti i dospelých. Dňa 24. októbra 2013 sa na pôde Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie a zápis nových prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Svoje čestné miesto tam majú aj ľudoví bábkari. Odborná komisia usúdila, že tradičné bábkarstvo predstavuje neoddeliteľnú súčasť umeleckej kultúry Slovenska a že je to jav, ktorý treba chrániť. Juraja Hamara sme sa opýtali, prečo.