Žiaci sa po zimných prázdninách vrátili do škôl

Žiaci boli doma od 13. decembra.