Grondgebonden centraal in herbezinning mestbeleid

De melk- en rundveehouderij moet overstappen naar een grondgebonden bedrijfsmodel. Alleen daarmee kan er volgens landbouwminister Carola Schouten een einde komen aan de regeldruk in het mestbeleid, waarover zoveel boeren klagen.