Vext episode 8 - Stingray Marine

Skal komme lakselusen til livs og redusere fiskedødelighet. Det kan bety millioner spart for norske oppdrettere.