Komunitné testovanie pre zamestnancov na ochorenie COVID-19 v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom spustilo komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu.