Odhaľujú nebezpečné plyny na diaľku. Technológiu z Liptova používa aj americká armáda