Χωριό Μαραθέα, νυχτερινή προσέγγιση και απεγκλωβισμος ανήλικων παιδιών 2

Χωριό Μαραθέα, νυχτερινή προσέγγιση και απεγκλωβισμος ανήλικων παιδιών 2