Sốt vé U23 Việt Nam - Myanmar: Người dân đội nắng xuyên trưa mua vé