Над 13 млн. лв. се отпускат на Фонд #8222 Научни изследвания #8220 за фундаментални изследвания-531170540

Отпускаме средства в размер до 13 100 000 лева, с които ще бъдат финансирани проекти от конкурса на Фонд "Научни изследвания". Това обяви министър-председателят Бойко Борисов на правителствено заседание.