Si të vishemi në punë?

Rina nga KIWI Prishtina tregon katër llojet e kodit të veshjes dhe jep disa këshilla rreth tyre