തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനാസ്ഥ; മരിച്ച കാരക്കോണം സ്വദേശിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനാസ്ഥ; മരിച്ച കാരക്കോണം സ്വദേശിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന്