مدل تهیه شده از نرم افزار Agisoft

با دانلود و نصب نرم افزار agisoft شما قادر خواهید بود مدل های مختلف زیادی از اجسام گوناگون را تهیه کنید. نرم افزار agisoft metashape pro میتوانید داده های پهپاد را پردازش کنید. dem و نقشه های مختلف را خروجی بگیرید.